Obecny skład PSAM

W dniu 05.12.2016 odbyło się I Oficjalne Posiedzenie Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni w sali Senatu. Po omówieniu spraw bieżących oraz aktualnych wydarzeń przystąpiono do zaprzysiężenia nowych członków do PSAM.  Posiedzenie miało na celu wybranie przez członków:

 • Składu Prezydium  PSAM
 • Składu Delegatów do Senatu AM
 • Przewodniczących oraz członków Studenckich Rad Wydziałowych

Podczas głosowania tajnego członkowie poszczególnych wydziałów wybrali swoich przedstawicieli na wyżej wymienione stanowiska.

W skład Prezydium PSAM wchodzą:

 • Kamil Zimny- Przewodniczący PSAM / WN
 • Agnieszka Kłusek -Zastępca Przewodniczącego PSAM/WPiT
 • Tomasz Dąbrowski- WE
 • Michał Matulewski- WM

W skład Delegatów do Senatu AM wchodzą:

 • Bartosz Siedlaczek-WN
 • Kamil Zimny-WN
 • Agnieszka Kłusek-WPiT
 • Maja Bober- WPiT
 • Mateusz Wiśniewski- WE
 • Tomasz Dąbrowski- WE
 • Bartłomiej Baranowski-WM
 • Michał Matulewski- WM

W skład Studenckich Rad Wydziałowych zostali przyjęci:

          WN: 

 • Bartosz Sikora-Przewodniczący
 • Mikołaj Rybczak- Zastępca Przewodniczącego
 • Filip Riemer
 • Anna Polito
 • Mateusz Sapieżko
 • Ernesta Kliucevičiūtė
 • Agnieszka Lubera

WM:

 • Marcel Gagajek- Przewodniczący
 • Adam Hermanowski- Zastępca Przewodniczącego
 • Ada Sosnowska
 • Staszek Czmyr
 • Marta Sączawa
 • Daria Trojnar

WE: 

 • Michał Kołodziejczak- Przewodniczący
 • Paweł Drawski – Zastępca Przewodniczącego
 • Adrian Lągota
 • Błażej Adrych
 • Szymon Dawidowski
 • Marcin Czechak
 • Arkadiusz Grelik

WPiT:

 • Magdalena Żółkowska- Przewodnicząca
 • Natalia Waszkowska- Zastępca Przewodniczącego
 • Krzysztof Mutryn
 • Damian Domżalski
 • Angela Godlewska
 • Sara Kuraj
 • Michał Płocharczyk

IMG_0702 — kopia

 

%d bloggers like this: